Politica de Cookie

Acest site web utilizează cookie-uri pentru a vă asigura că veți avea cea mai bună experiență pe site-ul nostru web. Mai multe informatii gasiti in sectiunea Termeni si Conditii.

Regulament Campanie

 

 

 

Regulamentul oficial al campaniei promotionale SHERIFF & COCA COLA

(15 - 30 Noiembrie 2021)

 

 

1. Organizatorul campaniei

 

1.1 Campania promotionala “BLACK FRIDAY IN STILUL SHERIFF” prin intermediul careia clientii restaurantului SHERIFF cumpara un meniu MAXI iar la cel de al doilea vor prim o reducere de 50%  (denumita in continuare "Campania") este organizata si desfasurata de societatea S.C. MIRU MIR S.R.L, cu sediul in Targoviste, Aleea Sinaia nr. 2, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/252/2011, Cod de Inregistrare Fiscala RO28284506, reprezentata legal de domnul Adrian Gaureanu, in calitate de Administrator (denumita in continuare „Organizator”)   

1.2 Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

1.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari. Modificarile vor intra in vigoare in termen de 24 de ore de la publicarea acestora pe pagina de Facebook a restaurantului.

 

3. Locul de desfasurare si durata campaniei promotionale

 

3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei si se va desfasura exclusiv in restaurantul SHERIFF din Targoviste, Aleea Sinaia nr. 2.

3.2 Campania va incepe pe 15 Noiembrie 2021, la ora 07:00 si se va incheia pe 30 Noiembrie 2021 ora 24:00, in limita stocului disponibil.

3.3 Orice modificare a perioadei de valabilitatea a Campaniei va fi anuntata public de Organizator cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.

 

4. Participantii la campanie 

 

4.1 Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, care viziteaza restaurantul SHERIFF, pe durata desfasurarii Campaniei (“Clienti”).

4.2 Campania se adreseaza atat persoanelor care comanda produsele noastre in restaurant cat si celor care comanda prin intermediul aplicatiilor online sau telefonic.

4.3 Campania nu se adreseaza angajatilor nostri.

 

5. Mecanismul campaniei

 

5.1 Produsele trebuie achizitionate de catre Clienti in cadtrul unui singur bon fiscal (o tranzactie unica de vanzare-cumparare).

5.2 Cumpara un meniu Maxi si al doilea meniu Maxi are 50% reducere, dintre cele doua articole, cel cu pretul mai mic va primi reducerea de 50%. Reducerea se aplica in momentul incasarii.

 

 

6. Legea aplicabila si solutionarea disputelor

 

6.1 Legea aplicabila este legea romana.

6.2 Eventualele diferende aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor solutiona pe cale amiabila; in cazul in care o astfel de solutionare nu este posibila, diferendul va fi deferit instantelor judecatoresti competente.

 

7. Dispozitii finale

 

7.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

7.2 Forta majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate pentru derularea   prezentei Campanii.  

7.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil Clientii cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei, prin afisarea in restaurantul SHERIFF, prin publicare pe site-ul  sau / ori prin alte mijloace de informare a publicului.

7.4 Regulamentul Campaniei va fi disponibil, in mod gratuit, fiind publicat intr-un loc vizibil, in restaurantul SHERIFF, precum si pe site-ul  www.realfoodsheriff.ro.

 

8. Regulamentul Campaniei

 

8.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.